Nothing

 

bransoleta - srebro, bursztyn

spinki - srebro, bursztyn, papier

broszka - srebro, mokkait

zakladka do ksiazki - bursztyn, srebro